Waarom?

Psychisch lijden is zeer prevalent in onze maatschappij. De nood is hoog en het aanbod ontoereikend. Alleen al de lange wachtlijsten getuigen daarvan. De financieringsregels voor zorg verkleinen de kans dat een cliënt hulp krijgt die voor die persoon optimaal is.

afbeelding
Image
4 transities nodig

Behandeling in de ggz is met name gericht op specialistische symptoomreductie volgens evidence-based richtlijnen, maar is niet voldoende geïntegreerd met het dagelijks leven waarin mensen willen leren ‘hun ding’ te doen, ondanks meer dan gemiddelde psychische kwetsbaarheid. 

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van large-group benaderingen om 1-op-1 zorg te vervangen en van leergroepbenaderingen in herstelacademies. 


Om een goede en rechtvaardige ggz te realiseren, zal de ggz anders georganiseerd en ingevuld moeten worden, en zal de samenleving een meer diverse kijk op psychisch lijden dienen te ontwikkelen. In feite betekent dit een transformatie op meerdere fronten die niet makkelijk is te realiseren.