GEM: Ecosysteem Mentale Gezondheid

Als GEM neemt De Nieuwe ggz met lokale en landelijke partners een start-up attitude aan. 

In nauwe samenwerking met- en vóór lokale en nationale partners maken we de omslag van een technisch-specialistisch naar een samenlevingsmodel.

Dat is belangrijk, want mensen met psychische kwetsbaarheden krijgen nu vaak zorg die hen eigenlijk niet goed genoeg helpt. Ook ervaren mensen met complexe zorgbehoeften moeite om in zorg te komen. Verder doen steeds meer mensen een beroep op de ggz en dat is, gegeven de huidige inrichting en het huidige aanbod, niet mogelijk. 

Om deze redenen willen we toewerken naar een andere opbouw van de ggz die veel meer in verbinding staat met de samenleving, de plekken waar mensen zijn en verblijven, zodat ze daar de vaardigheden kunnen ontwikkelen om zich staande te houden en te ontwikkelen. Voorwaarde is dat de beoogde veranderingen hun beslag krijgen binnen het huidige zorgverzekeringsstelsel. 

We zitten nu vast in een overmatig specialistisch paradigma, en daar willen we van af, ten faveure van een samenlevingsmodel van geestelijke gezondheidszorg. Dat vraagt om experimenteren, innoveren en investeren. We denken dat dat kan en willen dat laten zien. Dit is wat we gaan doen:

  1. Differentiatie bij de poort voor juiste zorg op de juiste plek: De intake bij de eerstelijnszorg maakt onderscheid tussen verschillende dimensies van psychisch lijden zodat niet alles automatisch wordt geduid in het kader van ‘ziekte’ die specialistische ‘evidence-based’ behandeling vereist. Differentiatie wordt gevolgd door verwijzing naar de juiste plek (eCommunity, wmo, herstelacademie, lifestyle-interventie, bggz);
  2. Een publieke ggz van eCommunities voor grootschalig laagdrempelig aanbod van online psycho-educatie, zelfmanagement, chat en consulting;
  3. Een ‘nieuw’ bggz-aanbod dat bestaat uit minimale diagnostiek en een aantal ‘smaken’ groepsbehandelingen, ‘blended’ met minimaal 1-op-1 contact, waaruit de patiënt kan kiezen op basis van voorkeur;
  4. Een uitbreiding van het leergroepenaanbod bij herstelacademies voor problematiek waar de ggz niet goed raad mee weet en die tot behandelescalatie kan leiden of juist het predicaat ‘uitbehandeld’: ondraaglijk lijden, chronische suïcidaliteit, combinatie trauma/stemmen/dwang/suïcidaliteit bij jonge mensen, omgaan met medicatie, omgaan met psychose;
  5. Een modulair en flexibel sggz-aanbod. In de huidige sggz gaan patiënten een 'productiestraat' in, waar ze pas uit (mogen) komen als ze 'beter' zijn. Maar mensen kunnen ook profiteren van delen van die behandeling die flexibel en modulair kunnen worden ingezet. In GEM wordt sggz aangeboden als een flexibele ‘fly-in’ module die oproepbaar is vanuit de bggz, wmo, herstelacademie e eCommunity. Inzet van modulaire sggz geschiedt op basis van creatief ‘samen beslissen’. 
  6. Een nationale publieke interventie om psychisch lijden te demedicaliseren. Medicalisatie van psychisch lijden heeft niet alleen te maken met de aanbodkant, maar ook met de vraagkant. De samenleving is psychische variatie steeds meer gaan zien door de bril van ‘ziekte’ en ‘specialistische behandeling’.

Meer lezen of meedoen?

Volg GEM HIER